Sách Nghệ thuật Tremolo Guitar – Ioannis Anastassakis

Tải sách về tại đây Chương 1: Các kỹ thuật luyện ngón Xây dựng nền tảng kỹ thuật Ép dây Chạy âm giai với cặp ngón p-a Gảy luân phiên cặp ngón m-a Thay đổi trọng âm Gảy luân phiên 3 ngón a-m-i Sử dụng các dây trầm Tremolo trên 1 dây Gảy đồng thờiRead More

Liên hệ :

0982849085