Sách Nghệ thuật Tremolo Guitar – Ioannis Anastassakis

Tải sách về tại đây

Chương 1: Các kỹ thuật luyện ngón

Xây dựng nền tảng kỹ thuật
Ép dây
Chạy âm giai với cặp ngón p-a
Gảy luân phiên cặp ngón m-a
Thay đổi trọng âm
Gảy luân phiên 3 ngón a-m-i
Sử dụng các dây trầm
Tremolo trên 1 dây
Gảy đồng thời “p” và “a”
Tremolo dây trong
Luyện ngón trên âm giai bán-đồng chuyển
Tăng tốc đột ngột
Các bí quyết luyện nhịp
Các bí quyết luyện nhịp khác
Các bí quyết luyện nhịp khác nữa
Các bí quyết luyện nhịp cuối cùng: Liên ba
Sự độc lập của các ngón bàn tay phải  kỹ thuật bậc cao
Luân tấu pháp (Rasgueado)
Rasgueado liên tục với 3 ngón a-m-i
Rasgueado liên tục với hai ngón a-m
Rasgueado liên tục với hai ngón a-i
Chạy âm giai trên một dây (bổ sung)
Tremolo ngón giữa ép dây
Tremolo hợp âm rời!

Chương 2: Các biến thể của tremolo truyền thống

Biến thể 1 – Tremolo p-i-m-i
Biến thể 2 – Tremolo p-i-a-i
Biến thể 3 – Tremolo p-i-m-a
Biến thể 4 – Tremolo p-m-i-a
Biến thể 5 – Tremolo p-a-i-m

Chương 3: Các kỹ thuật tremolo mở rộng

Tremolo Flamenco – Tremolo truyền thống
Tremolo Flamenco – Tremolo bậc cao
“Angelika” – Phiên bản dễ
“Angelika” – Phiên bản thông thường
“Angelika” – phiên bản khó
Tremolo Flamenco 6 nốt
Tremolo Flamenco 8 nốt
Tremolo liên tục
Tremolo ngón trỏ
Tremolo ngón cái
Những nhà cách tân tremolo đương đại

Chương 4: tiết mục biểu diễn

Các tiết mục biểu diễn tremolo classic
Các tiết mục biểu diễn tremolo Flamenco
Andres Segovia và ngón Tremolo
Bàn về móng tay
Độ dài móng tay

Chương 5: Kết luận

Nguồn sách tham khảo
Lời cảm ơn
Phụ lục
Soleares
Farruca
Malaguena
Granadinas
Đôi dòng về tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ :

0982849085